Dikili ve Bergama Turizmini Bütünleştirmede Coğrafi Faktörlerin Rolü


Baykal F. , Emekli G. , Ataberk E.

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.20, ss.1-16, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 20 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: Ege Coğrafya Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-16

Özet

Dikili ve Bergama, İzmir iline bağlı ve birbirine komşu olan iki ilçedir. Dikili kıyı turizminde, Bergama ise kültürel turizmde adını duyurmuş destinasyonlardır ancak Dikili’nin kıyı turizminde güney Ege destinasyonlarına göre rekabet gücü zayıf, Bergama’nın ise kültürel turizmde gelişme performansı istenilen düzeyde değildir. O takdirde, bu iki ilçenin dünyada pek çok uygulamalarını gördüğümüz “turizmde bütünleşme” temelinde çeşitli ortaklıklara gitmeleri, bir çözüm yolu olarak önerilebilir. İki ilçe arasında turizmde bütünleşmeyi sağlayacak ve kolaylaştıracak çok sayıdaki olanakların büyük kısmı coğrafi özelliklere bağlıdır. Bunlardan başlıcaları; iki ilçenin komşuluğu (coğrafi konum) ve birbirinden hem farklı, hem de birbirini tamamlayacak doğal ve kültürel çekiciliklere sahip olmalarıdır. Bu çalışmada; iki ilçeyi turizmde çeşitli ortaklıklara götürecek coğrafi temelleri ortaya koymak ve bunlardan gücünü alacak uygulamalardan örnekler vermek amaçlanmıştır. Ayrıca, son olarak turizm ortaklığının sağlayacağı yararlar üzerinde durulmuştur.