Psychometric Analysis of the Interpersonal Sensitivity Measure (IPSM) Among Turkish Undergraduate Students


Doğan T., Sapmaz Yurtsever S.

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, vol.5, no.2, pp.143-155, 2012 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 2
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
  • Page Numbers: pp.143-155

Abstract

Interpersonal sensitivity is, undue and excessive awareness of and sensitivity to, the behavior and feelings of others. The Interpersonal Sensitivity Measure (IPSM) is a self-reported scale developed by Boyce and Parker (1989) to measure hypersensitivity to interpersonal relations. The aim of the present study is to adapt the IPSM into Turkish. The validity of the IPSM is investigated by confirmatory (CFA) and exploratory (EFA) factor analyses and criterion-related validity. The result of the CFA suggested that the original factor structure of the IPSM does not fit the present data. The EFA revealed a new three-factor structure for the IPSM. The reliability of the IPSM is investigated by computing internal consistency. Results showed that the Turkish IPSM had a high internal consistency (Cronbach alpha = .81). The psychometric properties of the Turkish version of the IPSM showed a satisfactory level of reliability and validity. 

Kişilerarası duyarlılık, başkalarının duygu ve davranışlarına yönelik aşırı farkındalık ve duyarlılık gösterme olarak tanımlanmıştır. Kişilerarası duyarlılık ölçeği (KDÖ), öz-bildirim tarzı kişilerarası duyarlılığı ölçmeye yönelik geliştirilmiş bir ölçme aracıdır (Boyce & Parker, 1989). Bu çalışmanın amacı KDÖ’yü Türkçeye uyarlamaktır. KDÖ’nün geçerliğini belirlemek üzere ölçüte dayalı geçerlik, açımlayıcı (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yöntemleri kullanılmıştır. DFA sonucunda ölçeğin özgün formunun beş faktörlü yapısının doğrulanmadığı görülmüştür. AFA sonucu üç faktörlü yeni bir yapı ortaya çıkmıştır. KDÖ’nün güvenirliği ise iç tutarlık yöntemiyle incelenmiştir. Buna göre iç tutarlık katsayısı .81 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, KDÖ’nün Türkçe versiyonunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.