ESAS NO: 2017/1609 Davacı müvekkili tarafından; İzmir ili, Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi, 404 ada, 166 sayılı parselde bulunan davacıya ait olan taşınmazın sit niteliğinin "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin İzmir I Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 30.05.2017 tarihinde onaylanan 29.05.2017 tarihli ve 65 sayılı kararının; davacıya ait taşınmazın yer aldığı alanda korunması gerekli herhangi bir oluşum yer almadığı, söz konusu yerin idarece sehven sit alanı olarak belirlenmiş, yapılan ölçümlerde hata yapılmış olabileceği, dava konusu işlem ile davacının ve bölgedeki diğer maliklerin mülkiyet haklarının ihlal edildiği ileri sürülerek iptali istemiyle ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK bakanlığına dava açılmıştır.


Pirhan A. F. , Bolca M. , Mutluer M. , Güneş A., Koç K.

6. İdare Mahkemesi İzmir, ss.23, İzmir, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Basıldığı Şehir: İzmir