Ülger Z Şahan YÖ Engin Ç Ayık MF Levent RE Özyürek AR Atay Y Yağdı T Özbaran M Çocuklarda kardiyak transplantasyon Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği 15 Kongresi 13 16 Nisan 2016 Antalya


ÜLGER TUTAR Z. , ÖZDEMİR ŞAHAN Y., ENGİN Ç. , AYIK M. F. , LEVENT R. E. , ÖZYÜREK A. R. , ...Daha Fazla

Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği 15. Kongresi 13-16 Nisan 2016 Antalya, 13 - 16 Nisan 2016