Design of A New Fresh Frozen Plasma Thawer


Creative Commons License

Çakmak B. , Yol Ş.

2021 Medical Technologies Congress (TIPTEKNO), Antalya, Turkey, 4 - 06 November 2021, pp.1-4

Abstract

Keeping blood plasma in a frozen state and thawing as needed is a common practice in hospitals and similar blood banks. It is important that blood banks, hospitals and other scientific research laboratories and healthcare facilities are equipped to thaw fresh frozen plasma when needed. The plasma thawing device is used to thaw fresh frozen plasma under laboratory conditions. Thawing procedures that do not comply with the standards are life-threatening for patients. Exceeding temperature limits and rapid dissolution can damage plasma proteins, resulting in wastage of indispensable product for clinical analysis and commercial use in healthcare, without compromising the quality of the material. In short, the plasma thawing is an important tool in ensuring quality in the preparation of fresh frozen plasma in hospitals and laboratories. Therefore, an optimized device is important in terms of patient safety, user comfort and process disruption. In this study, our main purpose is minimizing the unnecessary processing load compared to other devices in the market and developing a device that the user can control remotely without going to the device.

Kan plazmasının donmuş bir durumda tutulması ve gerektiğinde çözülmesi, hastanelerde ve benzeri kan bankalarında kullanılan yaygın bir uygulamadır. Kan bankalarının, hastanelerin, diğer bilimsel araştırma laboratuvarlarının ve sağlık kuruluşlarının ihtiyaç duyulduğunda taze donmuş plazmayı eritmek için gerekli donanıma sahip olmaları önemlidir. Plazma eritme cihazı laboratuvar koşullarında taze donmuş plazmayı eritmek amacıyla kullanılmaktadır. Standartlara uygun olmayan çözdürme işlemleri hastalar için hayati tehlike oluşturmaktadır. Sıcaklık sınırlarının aşılması ve hızlı çözülme plazma proteinlerine zarar verebilir, malzemenin kalitesinden ödün vermeden ve sağlık hizmetlerinde klinik analiz ve ticari kullanım için vazgeçilmez ürünün israfına neden olabilir. Kısaca, plazma çözücü, hastanelerde ve laboratuvarlarda taze donmuş plazma hazırlanmasında, kalitenin sağlanmasında önemli bir araçtır. Bu yüzden de optimize bir cihaz hasta güvenliği, kullanıcı rahatlığı ve işlem aksamaması yönünden önem taşımaktadır. Bu çalışmadaki en temel amacımız piyasadaki diğer cihazlara nazaran gereksiz işlem yükünü en aza indirmek ve kullanıcının cihazın başına gitmesine gerek kalmadan uzaktan kontrol edebileceği bir cihaz geliştirmektir