Military and Political Aspects of the Italian Naval Operation Against the Dardanelles Strait (18 April 1912)


Creative Commons License

Karakaş N.

GAZI AKADEMIK BAKIS-GAZI ACADEMIC VIEW, vol.6, no.12, pp.81-109, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 12
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : GAZI AKADEMIK BAKIS-GAZI ACADEMIC VIEW
  • Page Numbers: pp.81-109

Abstract

The Dardanelles Strait is one of the conflict fields during the Tripolitanian War that was started by Italy,

in the context of Italian colonial policy, to seize Tripoli which was the last Ottoman possession in North

Africa. For the possession of Tripoli, Italians attempted to force the Porte to peace table by attacking the

Dardanelles Strait. However, Italian naval operation against the Dardanelles Strait has failed and thus

Italian attempt to force the Porte to peace table by widening the conflict to the Strait ended in frustration.

This article primarily focuses on political and military aspects of the Italian naval operation

against the Dardanelles Straits on 18 April 1912. This article also studies how the interests of European

Great Powers -that were in alliance system- with each other and the Porte have been reflected to the

field of diplomacy as an effect of the operation.

İtalyan sömürgecilik politikasının hedefi içinde Kuzey Afrika’daki son Osmanlı egemenlik bölgesi olan

Trablusgarp’ın ele geçirilmesi amacıyla İtalya tarafından başlatılmış olan Trablusgarp Savaşı’nın çatışma

alanlarından birisi de Çanakkale Boğazı’dır. İtalyanlar, Trablusgarp’ın ele geçirilmesi doğrultusunda

Babıâli’yi barış yapmaya zorlamak için Çanakkale Boğazı’na saldırmıştır. Ancak İtalyan

donanması tarafından gerçekleştirilen Çanakkale Boğazı harekâtı başarısız olmuş ve böylece boğaza

saldırmak suretiyle çatışma alanını genişleterek Babıâli’yi barış masasına oturtmaya dönük bu girişim

İtalya açısından hüsranla sonuçlanmıştır.

Bu makale öncelikli olarak, İtalyan donanmasının 18 Nisan 1912’de Çanakkale Boğazı’na

yönelik olarak gerçekleştirdiği harekâtın askeri ve siyasi yönünü ele almaktadır. Ayrıca bu harekâtın

etkisiyle, ittifaklar sistemi içindeki Avrupalı Büyük Güçlerin, hem kendileri hem de Babıâli arasındaki

çıkarlarının diplomasi alanına nasıl yansıtıldığını incelemektedir.