Transkripsiyon Faktörü TFIIB’nin Glikozilasyon Profilinin Biyoinformatik Yöntemlerle Belirlenmesi


USLUPEHLİVAN M., DEVECİ R.

6. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017

  • Basıldığı Ülke: Türkiye