Türkiye’de görülen Leishmania türlerinde Leishmania RNA virüsünün (LRV) belirlenmesi


NALÇACI M., KARAKUŞ M., YILMAZ B., DEMİR S., ÖZBEL Y. , TÖZ S.

20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 25 - 29 Eylül 2017