University Students’s Attitude Towards Clothes In Terms Of Environmental Sustainability And Slow Fashion


Öndoğan Z. , Cüreklibatır Encan B. , Tama Birkocak D.

Tekstil Ve Konfeksiyon, vol.27, no.2, pp.191-197, 2007 (Journal Indexed in SCI Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 27 Issue: 2
  • Publication Date: 2007
  • Title of Journal : Tekstil Ve Konfeksiyon
  • Page Numbers: pp.191-197

Abstract

Son yıllarda, çevresel sürdürülebilirlik, yaşamın ve doğal kaynakların devam ettirilebilmesi açısından oldukça önemli bir konu haline gelmiştir. Hızlı modanın tam tersi olan yavaş moda, tüketimin yavaşlatılmasını amaçlayan bir sürdürülebilir moda hareketidir. Bu kapsamda, eğitim, sürdürülebilirliğin başarılmasında önemli bir araçtır. Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin giysilere dair tutumlarının ve bilgilerinin çevresel sürdürülebilirlik ve yavaş moda açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, 17 sorudan oluşan bir anket formu hazırlanmıştır. Çalışma Ege Üniversitesinde farklı akademik programlarda öğrenim gören öğrenciler ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmamızın sonuçlarına gore, üniversite öğrencilerinin yaklaşık %80’inin yavaş moda hakkında yeterli bilgi ve farkındalığa sahip olmadığı belirlenmiştir. Aynı zamanda, üniversite öğrencilerinin yarısının çevresel sürdürülebilirlik hakkında hiç bir bilgisi yoktur. Çalışmada ayrıca, akademik programın üniversite öğrencilerinin çevresel farkındalıkları üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir

Recently, environmental sustainability became a crucial matter in order to maintain life and natural resources. Slow fashion, which is the antithesis of fast fashion, is a sustainable fashion movement in which slowing down the consumption is aimed. In this context, education is an essential tool for achieving sustainability. This study aimed to analyze university students’ knowledge and attitude towards clothes in terms of environmental sustainability and slow fashion. In accordance with the aim of the research, a questionnaire form consisting of 17 questions was prepared. The research was conducted in Ege University, with the students of various academic programmes (associate, bachelor, master, PhD.). According to the results of our research, approximately 80% of the university students didn’t have enough knowledge and awareness about slow fashion. Also, approximately half of them are not informed about environmental sustainability. It was also obtained that, attended academic programme has an effect on the environmental awareness of the university students.