İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2015 tarih ve 05.625 sayılı kararıyla kabul edilen Çeşme Merkez Kentsel Sit Etkileme Geçiş ve Kale Koruma Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının mülkiyeti Hazine’ye ait 6146 ada, 7 parsel sayılı taşınmaza ilişkin kısmının iptali istemi


GÖK İPEKÇİOĞLU S.

İzmir 6. İdare Mahkemesi, pp.29, İzmir, 2018

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2018
  • City: İzmir