KONTRAST MADDELER


Cintaş D., İlem Özdemir D. , Aşıkoğlu M.

Türk Farmakope Dergisi , cilt.4, ss.129-138, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 4 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Türk Farmakope Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.129-138

Özet

Kontrast maddeler; dokuların ve organların çevresine ya da içine uygulanan, uygulandığı yapılar arasında yoğunluk farkı meydana getirerek dokuları görünür hale getiren maddelerdir. Radyolojik görüntüleme sistemlerinin, organ ve dokuların anatomik yapılarının ve patolojik bulgularının aydınlatılmasında yetersiz kaldığı durumlarda tanı amacıyla radyolojik görüntüleme sistemleriyle birlikte kullanılırlar. Yan etkiler, kontrast maddenin uygulanmasından hemen sonra ortaya çıkan minör ve genellikle önemsiz etkiler olarak görülebilirken, akut ve geç dönemde ciddi reaksiyonlar şeklinde de ortaya çıkabilmektedir. Bu çalışmanın amacı; sistemik ve bütünleyici yaklaşım ile “Kontrast Madde” konusunu alt başlıklara ayırarak okuyucuya aktarmaktır