Hemofili hastaları total diz protezi sonrası dizlerini unutabiliyor mu?


Kaya Biçer M. E. , Erol K., Er E. , Balkan C. , Kavaklı R. K. , Şahin F. , ...More

28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 30 October - 04 November 2018, vol.52, no.1, pp.124

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 52
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.124

Abstract

SKDA-33/S33 Hemofili hastaları total diz protezi sonrası dizlerini unutabiliyor mu?


Melekper Elcil Kaya Biçer(1), Kubilay Erol*(1), Erdem Er(2), Can Balkan(3), Kaan Kavaklı(3), Fahri Şahin(4), Semih Aydoğdu(1)

1) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir

2) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji, İzmir

3) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, İzmir 4) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı, İzmir

Amaç: Total diz protezi (TDP)’nin başarısı hastanın dizini normal olarak değerlendirilmesi, dizinden herhangi bir operasyon geçirdiğini “unutabilmesi” ile ortaya konulabilmektedir. Bu çalışmada TDP uygulanan hemofili hastalarının, yine TDP uygulanan primer osteoartrit hastalarıyla karşılaştırmalı olarak ne oranda “dizlerini unutabildikleri” araştırılmıştır.

Yöntem: Kesitsel olarak gerçekleştirilen bu çalışmada yerel etik kurul onayı alınarak TDP uygulanmış ve en az 6 aylık postop takibi tamamlanmış, ortalama yaşları 41.2 olan 27 hemofilik hastanın 40 dizi ile (Hemofilik artropati grubu-HAG); ortalama yaşları 73.4 olan 33 primer osteoartrit hastasının 40 dizi (Primer osteoartrit grubu-POAG) çalışma kapsamına alındı. Hemofili hastaların tümünün erkek olması nedeniyle osteoartrit grubunun da tümü erkek hastalardan oluşturuldu. Hastaların preop dönemdeki temel yakınmaları, eklem hareket açıklığı (EHA) dereceleri, “Diz Cemiyeti diz ve fonksiyon skorları (KSS) kaydedildi. Postop dönemde ise, hastalara telefonla ulaşılarak “Unutulan eklem skoru (UES)” ve görsel ağrı ölçeği (GAÖ) değerleri alındı. İstatistiksel analiz için SPSS v18 kullanıldı.

Bulgular: Preop dönemdeki KSS ve EHA değerleri HAGda, POAGna oranla belirgin olarak daha düşüktü (KSS p=0.20 EHA p<0.0001) Preop temel yakınma HAGda %60 hareket kısıtlılığı iken POAGnun tümünde ağrı olarak saptandı (Fisher’s exact test; p<0.0001). Preop GAÖ değerleri POAGda HAGna göre belirgin olarak yüksek bulundu (p<0.036). Her iki gurupta da postop dönemde GAÖde belirgin düşüş saptandı. Postop dönemde her iki grubun UES arasında anlamlı bir fark saptanmadı (p=0.870) Yürüme desteği gereksinimi HAGda TDP sonrasında %56 dan %12.5 e düşerken POAGda %52.5 ten %30a geriledi.

Çıkarımlar: Bu çalışmada elde edilen veriler, hemofilik hastaların da primer osteoartrit hastalarına benzer şekilde TDP sonrasında günlük aktiviteler esnasında dizlerini unutabildiklerini gösterdi. HAG hastaları preop dönemde objektif ölçütlerle (KSS, EHA) çok daha kötü dizlere sahip olmakla birlikte, postop dönemdeki “UES”larının POAG kadar iyi olduğu belirlendi. Hemofili hastalarındaki diz artropatisinde uygulanan TDP ile hem hastaların başlıca yakınması olan hareket kısıtlılıklarında, hem de ağrı yakınmalarında ileri derece iyileşme sağlandığı saptandı.