Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Çocuk İstismarı İhmali ve Şiddet ve Eğitimcilerin Rolü Konusundaki Görüşleri


Creative Commons License

Çırak Karadağ S.

Ege Eğitim Dergisi, vol.14, no.1, pp.50-66, 2013 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 1
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : Ege Eğitim Dergisi
  • Page Numbers: pp.50-66

Abstract

Bu çalışma İzmir ilinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bağımsız anaokullarında görev yapmakta olan 197 okulöncesi öğretmeninin çocuk istismarı ihmali çocuğa uygulanan şiddet ve bunların önlenmesi konularında görüş ve deneyimlerini incelemektedir Araştırma betimsel yönteme dayalıdır ve veri toplama aracı olarak açık uçlu soruların yer aldığı anket kullanılmıştır Araştırmanın sonuçlarına göre sınırlı sayıda öğretmenin çocuk istismarı ihmali ve şiddet konularında formal eğitim aldığı belirlenmiştir Eğitimcilerin büyük çoğunluğu şiddet çocuk istismarı ve ihmali kavramlarını ilgili alan yazına yakın bir biçimde tanımlamakla birlikte bu kavramları çoğunlukla tek yönlü düşündükleri de tespit edilmiştir Ayrıca çocukların daha çok ev ortamında şiddet gördüğünü düşünmektedirler Çalışmaya katılan eğitimcilerin çoğunluğu şiddete maruz kalmış çocuklarla karşılaştıklarını bildirmişler ve çoğunlukla istismar ihmal ve şiddetin önlenmesi konusunda kendilerinin bilgilendirici rol oynamaları gerektiğini ifade etmişlerdir Sonuç olarak eğitimciler çocuk istismarı ve ihmali konusunda bilgilendirilir tanımaya ve önlemeye yönelik onlara rehberlik edilirse yeni vakaların oluşumunun engellenmesinde erken tanınmasında ve problem durumla daha etkili bir şekilde baş edilmesinde önemli katkı sağlayabilirler