Hemşirelikte Manevi Bakım Dersinin Öğrencilerin Manevi İyilik Haline, Manevi Bakım Algıları ve Kültürlerarası Duyarlılığına Etkisi


KALKIM A. , DAĞHAN Ş.

2.Uluslararası 4.Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, 25 - 28 Eylül 2019