İktisadi Kalkınma ve Büyüme


KAYA A. A.

“Kalkınmada Nüfus, İstihdam Sorunları ve İnsan Sermayesi”, “Sürdürülebilir Kalkınma ve Yoksulluk”, ”Ekonomik Büyümenin Belirleyicileri ve Dışsal Büyüme Kuramları” ve “İçsel Büyüme Kuramları”, E. Kutlu, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayını No:1575, 2010

  • Basım Tarihi: 2010
  • Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi Yayını No:1575
  • Editörler: E. Kutlu, Editör