Farklı Geçmiş Yaşantılardan Gelen Çocukların Mutluluk ve Gelecek ile İlgili Görüşleri


Creative Commons License

Karabay Ş. , Aydın D.

İlköğretim-Online, vol.16, no.3, pp.1816-1828, 2017 (Other Refereed National Journals) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 3
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.17051/ilkonline.2017.342995
  • Title of Journal : İlköğretim-Online
  • Page Numbers: pp.1816-1828

Abstract

 The purpose of the research is to define viewpoints towards future, lives ad emotional situations of the children having different economical level and working at streets and to study the notions regarding children working at street of the preservive teacher. In the research descriptive method was used. Working group consisted of 70 children at the ages of 9 to 15 and 6 preservice teacher. Data was gathered by using interview technique and descriptive analysis was used while analyzing data. At the end of research, both children groups stated that doing entertaining activities, receiving presents, being at prosperity are sources of happiness. Children working at street stated the request to study in a school more than the other group. Another difference is that children at different economical levels compared with the children working at streets are more aware of their abilities. Moreover preservice teachers had fears and prejudice before they started working with the children at streets but they overcome these prejudice and fears during study.

 Araştırmanın amacı, sokakta çalışan çocuklar ile farklı ekonomik düzeye (orta ve yüksek) sahip çocukların kendi duygu durumlarına, yaşamlarına ve geleceğe dair bakış açılarını belirlemek ve öğretmen adaylarının araştırma sürecinde sokakta çalışan çocuklara ilişkin düşüncelerini incelemektir. Araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubunu, 9-15 yaş aralığında toplam 70 çocuk ve 6 öğretmen adayı oluşturmuştur. Veriler, görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiş ve verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, her iki çocuk grubunun da eğlenceli etkinlikler yapmayı, hediye/refah içerisinde olmayı mutluluk kaynağı olarak ifade ettikleri görülmüştür. Sokakta çalışan çocukların okula gitme isteklerini diğer gruptaki çocuklara nazaran daha çok dile getirdikleri tespit edilmiştir. Bir başka farklılık olarak farklı ekonomik düzeye sahip çocukların sokakta çalışan çocuklara nazaran yeteneklerinin daha çok farkında oldukları ve bunları daha çok dile getirdikleri görülmüştür. Ayrıca öğretmen adaylarından edinilen bulgular incelendiğinde, çalışmaya başlamadan önce sokakta çalışan çocuklara yönelik önyargıları, korkuları olduğu ancak çalışma sonunda çocukların yaklaşımları ile bu önyargı ve korkulardan uzaklaştıkları görülmüştür.