Determination of Nutritional Habits in İzmir Buca Closed/Open Penal Institution


Oskay H. O. , Ünal G.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.57, pp.91-98, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 57
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.20289/zfdergi.834794
  • Title of Journal : Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.91-98

Abstract

Objective: In the study, it was aimed to determine the socio-demographic characteristics

of Izmir Buca Closed / Open Penal Institution prisoners and staff, to determine the habits

of consuming main meals and snacks, and to associate this situation with the people

thinking that they have a sufficient and balanced diet.

Material and Methods: In this study, the material consists of a total of 486 people

including 42 staff and 444 convicts/prisoners, with different demographic characteristics

in Izmir Buca Closed/Open Penal Institution and the face to face survey method. Survey

questions consist of socio-demographic characteristics, whether they think they have a

sufficient and balanced diet and dietary habits. Chi-square test was used to analyze the

relationship between different variables depending on eating habits and whether the

participants think that they have an adequate and balanced diet.

Results and Conclusion: It was determined that 73.8% of the staff and 68% of the

convicts/prisoners did not think that they had a sufficient and balanced diet. 63.2% of

the participants stated that they skipped the main meal and the most frequently skipped

main meal was breakfast. It was determined that 80.7% of all participants skipped

snacks and the most commonly skipped snack was mid-morning. Most of the people

participating in the study showed that the reason for skipping snacks was their lack of

habits. The relationship between the participants’ belief that they have a sufficient and

balanced diet and their habits of consuming main meals and snacks was found to be

statistically significant. Ensuring adequate nutrition of people in penal institutions and

its quality and monitoring play an active role in ensuring peace of mind.

Amaç: Çalışmada, İzmir Buca Kapalı/Açık Ceza İnfaz Kurumu mahkumlarının ve

personelinin sosyo-demografik özelliklerinin tespit edilmesi, ana ve ara öğün tüketme

alışkanlıklarının belirlenmesi ve bu durumun kişilerin yeterli ve dengeli beslendiklerini

düşünmeleri ile ilişkilendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Çalışmanın materyalini İzmir Buca Kapalı/Açık Ceza İnfaz

Kurumu’nda bulunan farklı demografik özelliğe sahip 42 personel ve 444 hükümlü/

tutuklu olmak üzere toplam 486 kişi ile yüz yüze yapılan anketler oluşturmaktadır.

Anketlerde katılımcıların sosyo-demografik özellikleri, yeterli ve dengeli beslendiklerini

düşünüp düşünmedikleri ve beslenme alışkanlıkları ile ilgili sorulara yer verilmiştir.

Katılımcıların yeterli ve dengeli beslendiklerini düşünüp düşünmemeleri ile beslenme

alışkanlıklarına bağlı farklı değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya koymak üzere ki-kare testi

uygulanmıştır.

Bulgular ve Sonuç: Personelin %73.8’i ve tutuklu/hükümlülerin ise %68.0’i yeterli

ve dengeli beslendiklerini düşünmediği belirlenmiştir. Katılımcıların %63.2’si ana

öğün atladıklarını ve en sık atlanan ana öğünün sabah kahvaltısı olduğunu beyan

etmişlerdir. Tüm katılımcıların %80.7’sinin ara öğün atladıkları ve en yaygın atlanan

ara öğünün ise kuşluk olduğu saptanmıştır. Çalışmaya katılan kişilerin çoğu ara öğün

atlama sebebinin alışkanlıklarının olmaması olarak göstermiştir. Katılımcıların yeterli ve

dengeli beslendiklerini düşünmeleri ile ana ve ara öğün tüketme alışkanlıkları arasındaki

ilişki istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Ceza infaz kurumlarında kişilerin yeterli

beslenmelerinin sağlanması ve bunun kalitesi ve takibi ortam huzurunun sağlanması

açısından etkin bir rol oynamaktadır.