Ventriküler destek cihazı takılan son dönem kalp yetmezliği hastalarında obezite ile artmış postoperatif komplikasyon gelişim riskinin ilişkisi


Creative Commons License

ÖZTÜRK P. , DEMİR E.

Ege Tıp Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)