Serebral venöz tromboza bağlı agrafisiz aleksi


Creative Commons License

Çetin Akkoç C. , Gökçay F. , Kumral D. E. , Çalış F.

Ege Journal of Medicine, cilt.57, ss.238-240, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 57
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Ege Journal of Medicine
  • Sayfa Sayıları: ss.238-240

Özet

Serebral venöz tromboz, dural sinus ve serebral venlerin parsiyel ya da komplet olarak oklüde olduğu serebrovasküler hastalıkların nadir görülen bir alt türüdür. Bu yazıda agrafisiz aleksi ve transkortikal sensoriyel afazi kliniği ile başvurmuş, venöz hemorajik infarktı olan bir sinüs ven trombozu olgusu sunulmuştur. Olgumuz klinik özelliklerinin ender görülmesi, lezyonunun atipik lokalizasyonda olması ve sinüs ven trombozunun farklı kliniklerle karşımıza çıkabileceğinin vurgulanması amacıyla tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Serebral venöz tromboz, agrafisiz aleksi.

Abstract

Cerebral venous thrombosis is a rare subtype of cerebrovascular diseases in which the dural sinuses and cerebral veins are partially or completely occluded. In this article, we present a case of sinus venous thrombosis with venous hemorrhagic infarction referred with alexia without agraphia and transcortical sensory aphasia clinic. Our case is discussed in order to emphasize that the clinical features are rare, the lesion has atypical localization and sinus and venous thrombosis may present with different clinics. Keywords: Cerebral venous thrombosis, alexia without agraphia.