SERVİKAL DİSTONİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE YENİ BİR YÖNTEM


Karakay H., Acarer A. , Özkurt A., Çolakoğlu Z. , Kuzgil H.

55, Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 21 November 2019, pp.48

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.48

Abstract

Amaç: Servikal distoninin değerlendirilmesinde kullanılan klasik ölçüm yöntemleri klinisyenin görsel algısına ve hastanın hastalığı ile ilgili iç görüsüne dayanmaktadır. Kullanılan skalalar çalışmalarla ve uzun yıllar deneyimle geçerlilikleri kanıtlanmış olmalarına rağmen , değişik değerlendiricilerin aynı hasta için farklı sonuçlar almasına neden olabilecek nonmetrik yapıdadırlar. Çalışmamızda ,derinlik algılayıcı kamera ile baş-boyun postürünün açılar aracılığıyla metrik ölçümünü yapmayı ve ölçümler ile servikal distonide objektif ölçüm yapan yeni bir yöntem geliştirmeyi amaçlamaktayız. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda servikal distonilerin objektif , vizüel bir yöntemle değerlendirilmesi ve matematik sonuçların elde edilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla 20 sağlıklı denekte , derinlik ölçümü özelliğine sahip bir kamera ve buna uygun olarak yazılmış özel bir program ile baş-boyun postürü sanal ortama aktarılıp kayıtlandı.Amaca uygun hazırlanmış bir yazılım ile baş-boyun-gövde arasındaki açılar ölçüldü. Elde edilen veriler klasik iletki ( açıölçer) verileri ile karşılaştırıldı. Bulgular: İlk ölçümlerimizde sistemin başın ön ve arkaya hareketlerinin ölçümünde yetersiz olduğunu gördük . Torsiyon ve lateral ölçümlerde 10-20 derecelerde +/- 5 hata payı ile ölçüm yapılabildi. Ölçüm yöntemimizi ve yazılımımızı optimize ederek yeniden 20 sağlıklı gönüllü ile ölçümlerin tekrarlanması planlandı. Sonuç: Tanımladığımız yöntemin hasta açısından güvenilir,pratik ,deneyim gerektirmeyen bir uygulama olabileceği tartışılacaktır.