Laryngeal edema due to European bee-eater (Merops apiaster) in a patient allergic to honeybee.


GULBAHAR O. , METE N., Ardeniz O. , ONBAŞI K., KOKULUDAG A. , SIN A. Z. , ...Daha Fazla

Allergy, cilt.58, ss.453, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier