Doctorate in Helath of Elderly in Izmir, Turkey, A New Perspective


SAVAŞ E. S. , KILAVUZ A., ŞAHİN S. , SARAÇ Z. F. , YALÇIN M. A. , ŞENUZUN AYKAR F. , et al.

Uluslararası İzmir Keyifli Yaş alma Fuarı ve Kongresi, 11 - 13 Mayıs 2017