DAVA ESAS NO: 2014/432 Davacı Didim Belediye Başkanlığı vekili Av. Önder KARAÇAM tarafından Aydın-Didim İlçesinde bulunan ve tapunun 12 pafta, 2008 parsel numarasında kayıtlı Panayır (Altın) Adasının 1. Derece Doğal Sit tescilinin kaldırılmasına ilişkin 29/04/2010 tarih ve 119 sayılı Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararının iptali istemiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na karşı açılan dava,


TÜRKYILMAZ TAHTA B. , BOLCA M. , Zengin M.

Didim Belediye Başkanlığı, ss.21, Aydın, 2015

  • Basım Tarihi: 2015
  • Basıldığı Şehir: Aydın