Urla Cumhuriyet Meydanı Örneğinde Kent Meydanlarımıza Eleştirel Yaklaşım


ÖZKAN M. B. , KÜÇÜKERBAŞ E. V. , ALTUĞ TURAN İ.

Geçmişten Günümüze Urla Sempozyumu, Türkiye, 25 Aralık 2003 - 26 Aralık 2006

  • Basıldığı Ülke: Türkiye