Genç insanların yaratıcılıklarının pekiştirilmesinde ve kültürel farkındalıklarının arttırılmasında bir araç olarak çini bezeme eğitimi. Müzeler ve okullar için bir uygulama örneği


SÜMER B.

Yörük Yaşamı Kültürü ve Uluslarası Geleneksel Türk Sanatları Sempozyumu, 9 - 11 Kasım 2017