Zeytin Atığının Kekik Alanlarında Bulunan Yabancı Otlar Üzerine Etkisi


Demirkan H.

VI.Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, no.1, ss.50, 2018 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: VI.Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı
  • Sayfa Sayıları: ss.50

Özet

Bu çalışmada, Denizli İli kekik (Origanum spp.) üretim alanlarında bulunan yabancı ot türleri üzerine zeytin atığının etkisi araştırılmıştır. Denemeler 2014 ve 2015 yıllarında, Denizli ili Gözler ilçesinde, Tesadüf Blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Parseller 20 m2 olacak şekilde oluşturulmuştur. Uygulamaların etkinliğini belirlemek için her bir parsele 0,25 m2’lik çerçeveler 5 kez atılarak, çerçeve içerisindeki yabancı otlar tür bazında sayılmıştır. Sayımlar yabancı ot çıkışları sonrası yapılmıştır. Yabancı ot türlerinin tespitinde Flora of Turkey’den, isimlendirilmesinde ise Uluğ ve ark. (1993)’dan faydalanılmıştır. Yabancı ot sayısı üzerine zeytin atığının etkisini Abott formülü formülüne göre; % Etki = Kontroldeki yabancı ot sayısı-Uygulama alandaki yabancı ot sayısı / Kontroldeki yabancı ot sayısı X 100 hesaplanmıştır. Deneme alanında 27 farklı yabancı ot türü tespit edilmiştir. Bu yabancı ot türlerinin beşinin dar yapraklı, yirmi ikisinin geniş yapraklı yabancı ot türlerinden olduğu saptanmıştır. Zeytin atığı uygulamasının yabancı ot sayısı üzerine etkisinin % 66,9 ila %53,3 oranında olduğu belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Kekik, yabancı otlar, alternatif mücadele, zeytin atığı