Behçet Hastalığında İnvitro Lökotrien B4 PAF ile sitümile edilmiş PBMC İL6 TNF alfa Seviyeleri


ERCAN G. , erkizan Ö., çoker I., KARACA Ş. B. , hüseyinov A.

XVI. Ulusal Biyokimya Kongresi, Türkiye, 23 - 27 Ekim 2000

  • Basıldığı Ülke: Türkiye