Bifosfonatın İmplant Ve Kemik Üstündeki Yan Etkisi Maksillektomi Olgusu


YERCİ KOSOR B., ŞAHİN y., SEZER F. B. , KÜMBÜLOĞLU T. Ö.

TÜRKİYE AZERBAYCAN KONGRESİ, 2 - 04 Aralık 2016