Ege Üniversitesi Verilerinin Geriatrik AkciğerKanserli 3093 Olgusunun Epidemiyolojik veGenel Sağkalım Özellikleri


SERT F. , KARAKUŞ H. S. , ÖZDİL A. , ÇOK G. , ÇAKAR B. , NART D. , ...More

8. ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ, Turkey, 4 - 07 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey