Orthodontic or Surgical Extrusion Procedure of Crown-Root Fractured Teeth: case series


KANDEMİR DEMİRCİ G. , ÇALIŞKAN M. K.

25.Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 9 - 11 Kasım 2018