Aydın’da Bir İşyerinde Taşeron Çalışan Kadınların Sorunları


ÖZVURMAZ S., MANDIRACIOĞLU A.

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran-1 Temmuz 2017 Aydın, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017