Tuz Stresi Uygulanan Domates Bitkilerinin Bazı Fizyolojik Özellikleri ve Toplam Protein Miktarı Üzerine Bitki Aktivatörünün Etkisi


Creative Commons License

Sekmen A. H. , Demiral T., Tosun N. , Türküsay H., Türkan İ.

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ , no.1, ss.85-95, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2005
  • Dergi Adı: EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.85-95

Özet

100 mM NaCl uygulanan domates (Lycopersicum esculentum Mill.) bitkilerinde, bir bitki aktivatörü olan Stubble-Aid’in büyüme, yapraktaki oransal su içeriği (RWC), klorofil flüoresansı (Fv/Fm), stoma iletkenliği ve toplam protein içeriği üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 4-6 yapraklı evredeki domates bitkilerinin yapraklarına ve toprağa %0.5’lik Stubble-Aid püskürtüldükten sonra 100 mM NaCl uygulanmış ve gelişimin farklı büyüme evrelerinde, belirtilen fizyolojik ve biyokimyasal parametreler ölçülmüştür. Stubble-Aid, 100 mM NaCl’ün yapraktaki oransal su içeriği (RWC), klorofil flüoresansı (Fv/Fm), stoma iletkenliği ve toplam protein içeriğinde neden olduğu azalmayı önlemiştir. Bu sonuçlar göz önüne alındığında bir bitki aktivatörü olan Stubble-Aid’in domates bitkilerinin tuz stresine karşı toleransını arttırdığı söylenebilir. Anahtar Sözcükler: Bitki aktivatörü, Lycopersicum esculentum Mill., tuz stresi, stoma iletkenliği, klorofil flüoresansı, toplam protein. 

The effect of a plant activator called as Stubble-Aid on the growth, leaf relative water content (RWC), chlorophyll fluorescence (Fv/Fm), stomatal conductance and total soluble protein content in tomato (Lycopersicum esculentum Mill.) plants exposed to 100 mM NaCl were studied. After spraying a plant activator “Stubble-Aid” (%0.5) to leaves and the soil of tomato plants at 4-6 leaf stage, 100 mM NaCl was applied to the soil of tomato plants and then the physiological and biochemical parameters above were measured at different stages of the plant growth. Stubble-Aid prevented the decrease in leaf relative water content (RWC), chlorophyll fluorescence (Fv/Fm), stomatal conductance and total soluble protein content caused by 100 mM NaCl. It can be concluded from these results that this plant activator can enhance the tolerance of tomato plants against salt stress. Key words: Plant activator, Lycopersicum esculentum Mill., salt stress, stomatal conductance, chlorophyll fluorescence, total protein.