Kişisel Gelişim Olanaklarına İlişkin Kişi Kurum Değer Uyumunun İşe Adanmışlık ile İlişkisi: Çalışma Süresinin Rolü


Creative Commons License

Peker M. , Cem Ersoy N., Giray M. D.

Türk Psikoloji Dergisi, ss.26-41, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Özet

Bu çalışma kurumun sunduğu kişisel gelişim olanaklarına ilişkin çalışanın deneyimlediği değer uyumunun işe adanmışlık üzerindeki etkisini incelemiştir. İş Talepleri ve Kaynakları Modeli ile Tükenmişliğin ve Adanmışlığın Aracılık Modeli’nden hareketle kurumun sunduğu kişisel gelişim olanaklarına ilişkin değer uyumunun işe adanmışlık ile eğrisel bir ilişki göstereceği ve Çekim Seçim Yıpranma Modeli’nden hareketle kurumdaki çalışma süresinin bu ilişkide düzenleyici rol oynayacağı ileri sürülmüştür. Çalışma verisi 204 beyaz yaka çalışandan toplanmış ve fark değişkeni oluşturularak gerçekleştirilen polinom regresyon analizi ve tepki yüzey analizinin sonuçları değer uyumu ile işe adanmışlık arasında eğrisel bir ilişki bulunduğunu göstermiştir. Kurumdaki çalışma süresi ise bu ilişkide düzenleyici rol oynamıştır. Kurumdaki çalışma süresi daha az olan çalışanların işe adanmışlık düzeyleri değer uyumundan daha fazla etkilenmiştir. Çalışma sonuçları, iş kaynaklarının yanı sıra bu kaynaklara ilişkin değer uyumunun önemini ve kurumdaki çalışma süresinin dikkate alınması gerekliliğini vurgulaması yönleriyle önemlidir.