Kritik Konjenital Kalp Hastalığı Olan Yenidoğanlarda Renal Hasar Öngörülebilir mi?


Uygur Ö., ALTUN KÖROĞLU Ö. , LEVENT R. E. , YILDIRIM SÖZMEN E. , ERGİN F., ATAY Y. , ...More

27. ULUSAL NEONATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 04 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey