Lobektomi Uygulanan Brugada Sendromu Tanılı Olguda Tramadol Kullanımı


Şahutoğlu C. , KARACA N. , GÜNDOĞAN O., KOCABAŞ N. S. , AŞKAR F. Z.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi, 25-29 Ekim 2014, Ankara., Türkiye, 25 - 29 Ekim 2014

  • Basıldığı Ülke: Türkiye