Kök gelişimi tamamlanmamış nekrotik pulpalı ve periapikal lezyonlu bir dişin rejeneratif endodontik tedavisi olgu sunumu


ŞEREFOĞLU B. , AKÇAY I.

TÜRK ENDODONTİ DERNEĞİ6. ULUSLARARASI ENDODONTİ SEMPOZYUMU, 6 - 08 Mart 2015