Transkripsiyon faktörü 7 benzeri 2 genindeki rs7903146 C T polimorfizminin Türk Populasyonunda koroner arter hastalığı ile ilişkisi bakımından taranması


Arıkoğlu H., Baldane S., İpekçi S. H. , İşçioğlu F.

XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Aydın, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2013, ss.1

  • Basıldığı Şehir: Aydın
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1