Transkripsiyon faktörü 7 benzeri 2 genindeki rs7903146 C T polimorfizminin Türk Populasyonunda koroner arter hastalığı ile ilişkisi bakımından taranması


Arıkoğlu H., Baldane S., İpekçi S. H. , İşçioğlu F.

XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Aydın, Turkey, 27 - 30 October 2013, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1