Tarımsal Sulamada Kullanılan Pompaların Karakteristik Değerlerinin Laboratuvar Koşullarında Bilgisayar Destekli Olarak Belirlenmesi


Creative Commons License

Demir V. , Yürdem H. , Günhan T.

Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, vol.5, no.2, pp.223-234, 2009 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 2
  • Publication Date: 2009
  • Title of Journal : Tarım Makinaları Bilimi Dergisi
  • Page Numbers: pp.223-234

Abstract

Several test units are used for testing pumps. Constant volume tanks, pressure gauges and power meters are used to determine pump characteristics in traditional test units. Beside, evaluation time in these methods takes much time and determination of important characteristic values for each pump can not be done precisely. Magnetic and ultrasonic flow meters, pressure transmitters and power analyzers were developed depending on the developments in electronics and computer technology. In this study, errors and inconveniences resulted either from the measurement devices or methods occurring in traditional tests units were investigated according to the international standards, and computer aided test unit was developed which reduces errors by eliminating the inconveniences of traditional test units. The developed test unit is transportable and could be used for testing both centrifugal and vertical shaft pumps (deep well and submersible pump). Total errors were found 0.76% and 0.73% in developed centrifugal and submersible pump test units, respectively. These results indicate that the new developed test unit can be used for ISO 2548 C class, ISO 3555 B class and ISO 5198 A class tests. Results, obtained from the calculation of the measured data with the help of computer aided test unit can be transferred to computer for displaying and logging. Test results are taken more precisely in a short time with the help of developed test unit.

Pompaların karakteristiklerinin belirlenmesi amacıyla çok çeşitli deneme düzenleri kullanılmaktadır. Bu tarz ölçüm işlemlerinde insan faktörü önemli olmakta aynı anda birden fazla ölçüm değerinin okunması gerektiği için her bir ölçüm cihazı başında bir kişinin bulunması gerekmektedir. Ölçüm cihazlarındaki değerlerin aynı kişi tarafından okunması durumunda ise farklı anlarda okunması nedeniyle hata oranları artmaktadır. Aynı zamanda değerlendirme işlemleri zaman almakta ve her bir pompa için önemli olan karakteristik değerlerin belirlenmesi, bazen istenilen hassasiyette gerçekleştirilememektedir. Elektronik ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak manyetik ve ultrasonik debimetreler, basınç sensörleri ve güç analizörleri geliştirilmiştir. Bu çalışmada, geleneksel deneme düzeneklerinde meydana gelen, gerek ölçü aletlerinden gerekse ölçme yönteminden kaynaklanan hatalar ve sakıncalar, uluslararası standartlara göre incelenmiş ve bu sistemdeki sakıncalar ortadan kaldırılarak hata oranını en aza indiren bilgisayar destekli bir deneme düzeni geliştirilmiştir. Geliştirilen deneme düzeni taşınabilir özellikte olup santrifüj, dik milli derin kuyu ve dalgıç pompa denemelerinde kullanılabilecek özelliktedir. Geliştirilen bilgisayar destekli deneme düzeninde toplam hata oranları santrifüj pompa deneme düzeninde % 0.76 ve dalgıç elektropomp deneme düzeninde % 0.73 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar deneme düzeninin ISO 2548 C sınıfı, ISO 3555 B sınıfı ve ISO 5198 A sınıfı test işlemlerinde kullanılabilir nitelikte olduğunu ortaya koymaktadır. Bilgisayar destekli deneme düzeni yardımıyla, ölçümlerden alınan değerlerden gerekli hesaplamalar yapılarak, sonuçlar hem bilgisayar ekranına hem de bilgisayar kayıt ortamına aktarılabilmekte, test sonuçları çok daha kısa zamanda ve hassas olarak elde edilebilmektedir.