TENDENCIES TOWARDS ORGANIC MILK PRODUCE OFCONVENTIONAL DAIRY CATTLE FARMS AS MEMBER OFCOOPERATION IN IZMIR


ENGİNDENİZ S. , KINIKLI F. , BURHAN M., ÇELİK C., ÖZTÜRK G.

22. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, 5 - 07 Ekim 2017