E Belediye Çerçevesinde Ege Bölgesi Kıyı Belediyelerinin Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi Evaluation of Websites of Aegean Coast Municipalities With Content Analysis in The Framework of E Municipality


Candemir A. , Kazançoğlu İ.

6th International Scientific Conference Business and Management?2010 Selected PapersInternational 7th Knowledge, Economy & Management Congress Proceedings Uluslar Arası 7. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, İzmir, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2009, ss.196-214

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.196-214