Üniversite Öğrencilerinin Kişilerarasi Ilişki Becerilerinin Incelenmesi.


yörük s., ENGİN E. , ÖZTÜRK TURGUT E. , DÜLGERLER Ş.

II. Uluslararasi VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 4 - 07 Ekim 2012