An overview on greenhouse vegetable production in Tahtalı dam preservation area


Öztekin G. B. , Tüzel Y. , Teket H.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.46, no.2, pp.101-110, 2009 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 46 Issue: 2
  • Publication Date: 2009
  • Title of Journal : Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.101-110

Abstract

Tahtalı Dam is the major water resource of Izmir, the third largest city in Turkey. A preservation area was established around the lake in order to prevent pollution, and restrictions were imposed by the state in respect to irrigation, fertilization and pesticide use. Within the preservation area of the Tahtalı Dam, greenhouse production is the most important agricultural activity with 330.8 ha acreage. This production is realized under prevailing climatic conditions in very simple structures, therefore problems are frequent and complicated, and, thus, synthetic chemicals are used intensively, as in other Mediterranean countries. In this study, a survey was conducted in order to determine the present situation in the area in terms of production and farmers’ habits to be able to clarify possible risks for the water. A questionnary form containing a total of 33 questions, were used to interview with 70 farmers in Menderes township, namely Menderes center, Ataköy, Çamönü, Çileme and Develi villages, during the summer months of the year 2004. Questions were asked to the producers to provide information about the farm and himself (education level, greenhouse area etc.), greenhouse structure (construction and covering material, direction, ventilation etc.), soil preparation (disinfection, leaching, fertilization etc.), growing practices (cultivars, irrigation, pest and disease management etc.), yield, use of recent technologies (IPP, soilless culture etc.) and marketing. The results showed that production systems need improvement to reduce the environmental impact and to increase farmers’ income through better marketing management.

Tahtalı Barajı Türkiye’nin 3. büyük şehri olan İzmir’in en önemli içme suyu kaynağıdır. Baraj suyunun kirlenmesini önlemek amacıyla baraj gölünün etrafında koruma havzası oluşturulmuştur ve su, gübre ve tarım ilacı kullanımı bakımından sınırlamalar getirilmiştir. Tahtalı Barajı koruma havzasında, seracılık 330.8 ha ile en önemli tarımsal faaliyettir. Üretim mevcut iklim koşullarına bağlı olarak çok basit yapılar altında gerçekleştirildiğinden sık sık karmaşık problemlerle karşılaşılmakta ve bunun sonucu olarak da diğer Akdeniz ülkelerinde olduğu gibi yoğun olarak sentetik kimyasallar kullanılmaktadır. Bu araştırmada, içme suyu açısından muhtemel riskleri açığa kavuşturmak adına üretim ve üretici davranışları açısından mevcut durumu ortaya koyabilmek amacıyla bir anket çalışması yürütülmüştür. 33 soruluk bir anket formundaki sorular 2004 yılı yaz aylarında Menderes ilçesinde, Menderes merkez, Ataköy, Çamönü, Çileme ve Develi köylerindeki 70 adet üreticiye yöneltilmiştir. Bu sorularla işletme ve üreticiye (eğitim durumu, sera varlığı vb.), seraya (sera iskeleti, örtüsü, yönü, havalandırma vb.), toprak hazırlığına (dezenfeksiyon, yıkama, gübreleme vb.), yetiştiriciliğe (çeşit, sulama, hastalık ve zararlılarla mücadele vb.), verime, güncel tekniklere (entegre üretim, topraksız tarım vb.) ve pazarlamaya ilişkin bilgiler toplanmıştır. Elde edilen sonuçlar çevre açısından ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunu azaltmak ve daha iyi pazarlama yönetimi ile üreticilerin gelirinin artırılabilmek için üretim sistemlerinin iyileştirilmesi gerektiğini göstermiştir.