Edirne-Uzunköprü Çeltik Alanlarındaki Yabancı Otların Belirlenmesi ve Baraj Otu (Leptochloa fascicularis (Lam.))’nun Kimyasal Savaşımı Üzerinde Araştırmalar.


Uzun K., Demirkan H.

Türkiye III.Bitki Koruma Kongresi, Van, Türkiye, 15 Temmuz 2009, ss.300

  • Basıldığı Şehir: Van
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.300

Özet

Ülkemizde çeltik tarımı yaygın olarak Edirne merkez, Uzunköprü, Meriç, İpsala, Keşan ve Enez ilçelerinde yapılmakta, bu bölge ülkemiz ekim alanının % 25'ini, üretimin ise % 28'ini  karşılamaktadır. Çeltik alanlarında sorun oluşturan yabancı otlar; Echinochloa crus-galli (darıcan), E. oryzoides , Cyperus difformis (kızotu), Diplachne fusca (baraj otu), Polygonum lapatifolium, Paspalum paspaloidesLindernia dubia ve Ammania coccinea (söğüt otu)’dır. Baraj otu ülkemize son yıllarda giriş yapmış ve çok hızlı bir biçimde yayılmaya başlamıştır. Güçlü saçak kök yapısı ile çeltikle rekabet etmesi ve savaşımının zor olması  nedeniyle bu çalışma 2008 yılında yapılmıştır. Deneme Uzunköprü’de, Barajotu’nun iki farklı fenolojik gelişme döneminde (kardeşlenme öncesi ve kardeşlenme devresi) yapılmıştır. Denemeler, tesadüf blokları deneme desenine göre 4 karakterli ve dört tekerrürlü olarak kurulmuştur. Baraj otu’nun kardeşlenme öncesi döneminde;  cyhalafop – buthyl 75 ml/da dozda 18. günde % 79, 33. günde % 82 etkili, 150 ml/da dozda ise 18. ve 33. günlerde % 100 etkili bulunmuştur. Fenoxaprop-p-ethyl + izoxafen etkili maddeli herbisitin 80 ml/da dozunda 18. günde % 95, 33. günde ise % 98 etkili olduğu belirlenmiştir. Barajotu’nun kardeşlenme devresinde cyhalafop – buthyl 100 ml/da dozda uygulandığında 26. günde % 71, 45. günde %73 etkili, 150 ml/da dozda ise 26 ve 45. günlerde % 100 etkili, Fenoxaprop-p-ethyl + izoxafen 100 ml/da dozda 26. günde % 97, 45. günde ise % 98 etkili bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: Çeltik, Diplachne fusca, baraj otu, herbisit