Pulmoner invazif aspergillozis olgularında mortaliteyi etkileyen faktörler retrospektif çalışma


KAPTAN Y. , KOÇ A. S. , ERBEY H. , HİLMİOĞLU POLAT S. , ÖZHAN M. H.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 38. Ulusal Kongresi., Turkey, 15 - 19 October 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey