Servikal çürüksüz lezyonlardaki cam iyonomer restorasyonların klinik performansı 1 yıllık randomize kontrollü split mouth çalışma


TÜRKÜN L. Ş.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi