KRONİK RUHSAL HASTALIKLARDA BAKIM VEREN YÜKÜ SİSTEMATİK DERLEME


YILDIRIM S. , YALÇINER N., GÜLER C.

IV. ULUSLARARASI VIII. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 6 - 09 Kasım 2016