REKLAM İÇERİKLERİNİN ŞEKİLLENMESİNDE ALGILAMANIN ROLÜ: BASILI REKLAMLARA YÖNELİK BİR İNCELEME


Creative Commons License

YEYGEL ÇAKIR S. , BAZARCI S.

Istanbul Aydin Universitesi Dergisi, cilt.11, ss.217-244, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)