Aktif akciğer tüberkülozlu hastalarda oral glukoz tolerans testi


BACAKOĞLU F.

Toraks Derneği I. Yıllık Kongresi, Nevşehir, Turkey

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey