Pediatrik Sistemik Lupus Eritematozus Olgularında Genetik Faktörlerin Belirlenmesi


AKSU G. , DOĞANTAN Ş., KARACA N. , KÜTÜKÇÜLER N.

5 KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 20 - 23 Mart 2019

  • Basıldığı Ülke: Türkiye