Hyperammonemia Due to Carnitine-Acylcarnitine Translocase Deficiency


ER E. , YAZICI H. , ERGÜL BOZACI A., ERBAŞ CANDA E., YAZICI ÖZKAYA P. , ONAY H. , ...More

Uluslararası Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, 10 - 14 April 2019 identifier identifier identifier